Hakkımızda

Uzmanlık Alanı: Genel Cerrahi

Eğitim Bilgileri

 • 1995-2001 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
 • 2002-2008 İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

İş Deneyimi

 • 2002-2008 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 • 2006-2008 Taksim Özel Alman Hastanesi
 • 2008 – 2009 Diyarbakır Asker Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nde Askerlik Görevi
 • 2009 – 2011 Sivas Şarkışla Devlet Hastanesi’nde Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kapsamında Genel Cerrahi Uzmanı
 • 2011- 2013 İstanbul Cerrahi Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı
 • 2013-halen NişantaşıHospital’da Genel Cerrahi Uzmanı, Amerikan Hastanesi Misafir Hekim olarak ameliyat yapmaktadır.

Mesleki İlgi ve Aktiviteler (Bilimsel yayınlar, Sertifikalar, Diğer…)

Uzmanlık Tezi

Rektum Kanserinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi

Bilimsel Yayınlar

1. O Pesluk ve M Muslumanoglu , “Cerrahide nutrisyon” Genel Cerrahi (8. Baskı) ed.U. Degerli, bölüm:9,85-93,Nobel Tıp Kitapevi, 2006, İstanbul.

2. O Pesluk, T Toydemir, K Taviloğlu. Midenin Benign Tümörleri. Türkiye Klinikleri J Gen Surg- Special Topics 2013;6(3):149-52

3. İğci A, Altıntoprak F, Asoğlu O, Müslümanoğlu M, Özmen V, Akyüz M, Peşluk O, Keçer M, Parlak M: Akalazya hastalığının tedavisine laparoskopik yaklaşım.. Endoskopik Laparoskopik ve Minimal Invazif Cerrahi Dergisi. 2005; 9: 129-130

4. Toydemir T, Pesluk O, Ermeç Diler E, Turhan AN. SakrokosigealPilonidal Sinüs Hastalığının Cerrahi Tedavisinde KarydakisFlep ile Primer Kapama Prosedürlerinin Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması. Bakırköy Tıp Dergisi. 2012;8: 78-81

5. Toydemir T, PeslukO,Yerdel MA. Akalazyahastalığının cerrahi tedavisinde laparoskopikHellermiyotomi ve Toupetfundoplikasyonu. Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 2012;51(3):171-174

6. İğci A, Altıntoprak F, Asoğlu O, Müslümanoğlu M, Özmen V, Akyüz M, Peşluk O, Keçer M, Parlak M: Akalazya hastalığının tedavisine laparoskopik yaklaşım. 7.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi 18-21 Eylül 2005, The Marmara Hotel- İstanbul.

7. İğci A, Karanlık H, Serin K, Parlak M, Keçer, Müslümanoğlu M, Peşluk O, Özmen V, Yanar F, Altıntoprak F, Akyüz M: Meme kanseri hastalarında cerb –B2 ekspresyonunun sağkalıma etkisi. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul-Türkiye.

8. İğci A, Serin F, Altıntoprak F, Karanlık H, Peşluk O, Müslümanoğlu M, Özmen V, Keçer, Parlak M : cerb-B2 ekspresyonunun meme kanserli hastalarda sağkalıma etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

9. İğci A, Destek S, Altıntoprak F, Karanlık H, Müslümanoğlu M, Özmen V, Keçer, Parlak M, Peşluk O, Asoğlu O : Sentinel lenf nodülü biyopsisi deneyimlerimiz. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

10. Müslümanoğlu M, Altıntoprak F, Tihan D, Gök K, Peşluk O, İlhan B, İğci A, Özmen V, Keçer M, Parlak M, Asoğlu O: Meme kanseri tedavisinde 16 yıllık takip sonuçlarımız. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

11. İğci A, Peşluk O, Altıntoprak F, Matlım T, Gök K, Asoğlu O, Müslümanoğlu M, Özmen V, Keçer, Parlak M : Malign ve benign kolon hastalıklarının tedavisinde laparoskopik yaklaşım. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

12. Toydemir T, Peşluk O, Kunduz E, Asoğlu O. Mide Yerleşimli GastrointestinalStromal Tümör Olgusunda Laparoskopik Kısmi Mide Rezeksiyonu ve Splenektomi. (V49) 18. Ulusal Cerrahi Kongresi. 23-27 Mayıs 2012, İzmir

Dernek Üyelikleri

 • 1) Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
 • 2) Türk Cerrahi Derneği
 • 3) İstanbul Meme Derneği
 • 4) Türk Tabipler Birliği
 • 5) Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği
 • 6) Türk Obezite Cerrahisi Derneği